Archive | Help

Kabelberäkning

Testa om din tänkta kabel räcker till.

Beräkningen ger en fingervisning om hur lång kabel som kan användas vid en viss effekt för att inte förlusterna i kabeln ska bli för stor.

Kabeldata och spänning:

Ange ledararea: mm2

Ange kabellängd: m (Lämna tomt om maxlängd söks)

Ange spänning: 12V 24V

LEDstripe:

Ange effekt per meter: W/m

Ange stripelängd: m

Continue Reading