CRI>70 Måttlig

Där inte stor vikt läggs vid bra färgåtergivning

1 produkt

1 produkt